Skip to content

Tag «pločice»

Kočnice na automobilu

Kočnice

Kočnice su jedne od najvažnijih komponentni na automobilu. Kočnice se sastoje od diska i pločica. Pločice naliježu na disk i svojim trenjem usporavaju automobil. Aktiviranjem papučice u kabini povećava se tlak ulja koji stvara pritisak na pločice i pritom zaustavlja kotrljanje kotača. Kočnice imaju regulator kočenja koji regulira određeni pritisak ulja na svaki kotač pojedinačno, …